Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Funding Rejections Awards For All'.