Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Activity levels for Gwynedd & Powys patients in Hywel Dda hospitals'.