Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Children's Play Provision 2007/08'.