Information Technology Request - cais swp

Anfonwyd at 100 awdurdod gan Agent3 ar .
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Animals in Science Committee gan Agent3 ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Animals in Science Committee, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom o...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Civil Procedure Rule Committee gan Agent3 ar .

Yn hwyr iawn

Dear Civil Procedure Rule Committee, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Civil Nuclear Police Authority gan Agent3 ar .

Llwyddiannus.

Dear Civil Nuclear Police Authority, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Advisory Committee on Novel Foods and Processes gan Agent3 ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Advisory Committee on Novel Foods and Processes, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Criminal Cases Review Commission gan Agent3 ar .

Llwyddiannus.

Dear Criminal Cases Review Commission, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freed...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau gan Agent3 ar .

Gwrthodwyd.

Dear Driver and Vehicle Licensing Agency, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Fr...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch gan Agent3 ar .

Gwrthodwyd.

Dear Health and Safety Executive, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom of...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Commission on Human Medicines gan Agent3 ar .

Yn hwyr iawn

Dear Commission on Human Medicines, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Engineering Construction Industry Training Board gan Agent3 ar .

Gwrthodwyd.

Dear Engineering Construction Industry Training Board, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Export Guarantees Advisory Council gan Agent3 ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Export Guarantees Advisory Council, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Fre...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Committee on Standards in Public Life gan Agent3 ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Committee on Standards in Public Life, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Advisory Council on the Misuse of Drugs gan Agent3 ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Advisory Council on the Misuse of Drugs, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under th...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i British Hallmarking Council gan Agent3 ar .

Llwyddiannus.

Dear British Hallmarking Council, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom of...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Capital for Enterprise Limited gan Agent3 ar .

Yn hwyr iawn

Dear Capital for Enterprise Limited, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Boundary Commission for Northern Ireland gan Agent3 ar .

Gwrthodwyd.

Dear Boundary Commission for Northern Ireland, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under t...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Criminal Injuries Compensation Authority gan Agent3 ar .

Rhannol lwyddiannus.

Dear Criminal Injuries Compensation Authority, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under t...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food gan Agent3 ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food, I am writing to make an open government request for all the information to which I am...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Advisory Committee on Conscientious Objectors gan Agent3 ar .

Yn hwyr iawn

Dear Advisory Committee on Conscientious Objectors, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled un...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Arts and Humanities Research Council gan Agent3 ar .

Rhannol lwyddiannus.

Dear Arts and Humanities Research Council, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the F...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Defence Science and Technology Laboratory gan Agent3 ar .

Gwrthodwyd.

Dear Defence Science and Technology Laboratory, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Forestry Commission gan Agent3 ar .

Gwrthodwyd.

Dear Forestry Commission, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom of Informa...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Family Justice Council gan Agent3 ar .

Yn hwyr iawn

Dear Family Justice Council, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom of Info...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Gambling Commission gan Agent3 ar .

Rhannol lwyddiannus.

Dear Gambling Commission, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom of Informa...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Independent Commission for Aid Impact gan Agent3 ar .

Gwrthodwyd.

Dear Independent Commission for Aid Impact, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the...
Information Technology Request
Cais wedi ei anfon i Advisory, Conciliation and Arbitration Service gan Agent3 ar .

Gwrthodwyd.

Dear Advisory, Conciliation and Arbitration Service, I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled u...