Higher Education data: social media monitoring - cais swp

Anfonwyd at 124 awdurdod gan Jen Persson ar .
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i Keele University gan Jen Persson ar .

Llwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Manchester gan Jen Persson ar .

Llwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Leeds gan Jen Persson ar .

Rhannol lwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Huddersfield gan Jen Persson ar .

Llwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Buckingham gan Jen Persson ar .

Yn aros am adolygiad mewnol.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University College London gan Jen Persson ar .

Gwrthodwyd.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Bradford gan Jen Persson ar .

Yn hwyr iawn

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Bath gan Jen Persson ar .

Llwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Wales Trinity St David gan Jen Persson ar .

Yn hwyr iawn

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i London South Bank University gan Jen Persson ar .

Rhannol lwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Plymouth gan Jen Persson ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Derby gan Jen Persson ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of York gan Jen Persson ar .

Llwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Northampton gan Jen Persson ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i Southampton Solent University gan Jen Persson ar .

Yn hwyr iawn

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Birmingham gan Jen Persson ar .

Yn hwyr iawn

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Winchester gan Jen Persson ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Oxford gan Jen Persson ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i Staffordshire University gan Jen Persson ar .

Yn hwyr iawn

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i Regent's University London gan Jen Persson ar .

Yn hwyr iawn

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i Teesside University gan Jen Persson ar .

Llwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i Swansea Metropolitan University gan Jen Persson ar .

Yn hwyr iawn

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i University of Glasgow gan Jen Persson ar .

Llwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...
Higher Education data: social media monitoring
Cais wedi ei anfon i Coventry University gan Jen Persson ar .

Llwyddiannus.

FOI request re: Student social media monitoring Please provide the following information under the FOI Act 2000, regards processing of students' s...