Cysylltu ag awdurdod i gael gwybodaeth swyddogol

  • Ewch yma i wneud cais, yn gyhoeddus, am wybodaeth gan awdurdodau cyhoeddus yn y DU.
  • Yn gofyn am wybodaeth breifat amdanoch chi eich hun? Darllenwch ein tudalen gymorth am ddiogelu data .

Codi mater gyda’r Llywodraeth

Cysylltu â thîm WhatDoTheyKnow

  • Darllenwch y dudalen gymorth yn gyntaf, gan y gallai ateb eich cwestiwn yn gyflymach.
  • Byddem wrth ein bodd cael clywed sut brofiad gawsoch wrth ddefnyddio’r wefan hon. Naill ai llenwch y ffurflen hon, neu anfonwch e-bost at team@whatdotheyknow.com
  • Rydym yn elusen ac nid yn rhan o’r Llywodraeth.

(Neu fewngofnodwch)

Dim ond gyda phroblemau technegol y gallwn eich helpu, neu gyda chwestiynau am Ryddid Gwybodaeth. Gweler ben y dudalen hon os hoffech gysylltu â’r Llywodraeth.

<- Ni sy’n cynnal y wefan hon, nid y Llywodraeth!