Cysylltwch â ni

Pwy hoffech gysylltu â nhw?

 • Ewch yma i wneud cais, yn gyhoeddus, am wybodaeth gan awdurdodau cyhoeddus yn y DU.
 • Os oes angen i chi drafod materion personol gyda chyngor y DU, dylech find wyf nhw ar GOV.UK.
 • Os ydych yn cael trafferth cael y gwasanaeth mae arnoch ei angen o gorff llywodraeth yna gall swyddfa eich AS yn aml helpu. Gallwch ysgrifen at eich AS ar WriteToThem.com.

 • Cysylltwch yn uniongyrchol â'r tîm sy'n rhedeg WhatDoTheyKnow:

  (Neu fewngofnodwch)


 • Defnyddiwch y ffurflen hon os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer WhatDoTheyKnow
 • Os hoffech fwy o wybodaeth am ba wirfoddoli, gweld ein tudalen cymryd rhan.
 • (or sign in)

  Please introduce yourself and tell us what interests you about FOI. If you are new to FOI and are interested in learning more through volunteering at WhatDoTheyKnow, that’s fine too!

  There's a wide range of different jobs, hobbies or experiences that could be helpful in volunteering at WhatDoTheyKnow.

  Let us know of anything you think might be relevant: maybe a link to a website you've contributed to, your social media, or campaigning that you've been involved in.

  Perhaps you're studying for a course that has a link to transparency or FOI, such as law or media; or you've had a job that involved working with the public. Even if you've never done anything directly linked to FOI, it'd be great to hear about anything that shows you have skills that can be applied to the sort of task you're interested in.

  Finally, if you've got a CV online, please do include the link.

  Is there anything else that you’d like to tell us?


 • Yn gyntaf, rhowch gynnig ar wirio our tudalennau cymorth helaeth, sy'n cynnwys ateb i'r rhan fwyaf materion a chwestiynau sydd gennych.
 • Os nad yw eich problem yn dod o dan ein tudalennau cymorth, gallwch gysylltu'n uniongyrchol â'r tîm sy'n rhedeg WhatDoTheyKnow:

  (Neu fewngofnodwch)