Manylion cais “Why the infant feeding consultation has been postponed

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2485884  sent  2017-08-04 19:37:34 +0100  waiting_response  2017-08-04 19:37:35 +0100  waiting_response  outgoing  
2487787  response  2017-08-07 11:42:51 +0100    2017-08-11 07:49:17 +0100  waiting_response  incoming  
2495798  status_update  2017-08-11 07:49:17 +0100  waiting_response  2017-08-11 07:49:17 +0100  waiting_response   
2528215  overdue  2017-09-06 00:00:00 +0100         
2533266  response  2017-09-08 13:40:10 +0100    2017-12-04 19:22:13 +0000  successful  incoming  
2656422  status_update  2017-12-04 19:22:13 +0000  successful  2017-12-04 19:22:13 +0000  successful   
2776122  edit  2018-03-05 03:45:09 +0000         
2776123  edit  2018-03-05 03:45:09 +0000         
2776124  edit  2018-03-05 03:45:09 +0000         
2776125  edit  2018-03-05 03:45:09 +0000         
2776126  edit  2018-03-05 03:45:09 +0000         
2776127  edit  2018-03-05 03:45:09 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

Gallwch gael y dudalen hon ar ffurf gyfrifiadurol-darllenadwy fel rhan o'r prif dudalen JSON am y cais. Gweler dogfennaeth yr API.