Manylion cais “Whitechapel Mission Announcements

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5972092  sent  2020-01-04 20:36:23 +0000  waiting_response  2020-01-04 20:36:23 +0000  waiting_response  outgoing  
5984689  response  2020-01-07 13:44:43 +0000    2020-01-10 09:35:29 +0000  waiting_response  incoming  
6009497  status_update  2020-01-10 09:35:29 +0000  waiting_response  2020-01-10 09:35:29 +0000  waiting_response   
6141297  response  2020-01-28 09:16:19 +0000    2020-01-31 15:58:32 +0000  partially_successful  incoming  
6169912  status_update  2020-01-31 15:58:32 +0000  partially_successful  2020-01-31 15:58:32 +0000  partially_successful   
6169918  followup_sent  2020-01-31 16:02:13 +0000        outgoing  
6787238  edit  2020-05-01 04:02:40 +0100         
6787239  edit  2020-05-01 04:02:40 +0100         
6787240  edit  2020-05-01 04:02:40 +0100         
6787241  edit  2020-05-01 04:02:40 +0100         
6787242  edit  2020-05-01 04:02:40 +0100         
6787243  edit  2020-05-01 04:02:40 +0100         
8530538  edit  2021-02-01 03:48:11 +0000         
8530539  edit  2021-02-01 03:48:11 +0000         
8530540  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         
8530541  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         
8530542  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         
8530543  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         
8530544  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         
8530545  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         
8530546  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         
8530547  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         
8530548  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         
8530549  edit  2021-02-01 03:48:12 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.