Manylion cais “Where is Bermuda

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2920971  sent  2018-04-12 07:18:54 +0100  waiting_response  2018-04-12 07:18:54 +0100  waiting_response  outgoing  
2921336  response  2018-04-12 11:34:58 +0100        incoming  
2939512  response  2018-04-17 14:41:00 +0100    2019-01-09 04:54:49 +0000  rejected  incoming  
3328898  edit  2018-07-18 03:45:46 +0100         
3328899  edit  2018-07-18 03:45:46 +0100         
3328900  edit  2018-07-18 03:45:46 +0100         
3864983  status_update  2019-01-09 04:54:48 +0000  rejected  2019-01-09 04:54:49 +0000  rejected   
6005322  edit  2020-01-10 03:46:57 +0000         
6005323  edit  2020-01-10 03:46:57 +0000         
6005324  edit  2020-01-10 03:46:57 +0000         
6005325  edit  2020-01-10 03:46:57 +0000         
6005326  edit  2020-01-10 03:46:57 +0000         
6005327  edit  2020-01-10 03:46:57 +0000         
6005328  edit  2020-01-10 03:46:57 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.