Manylion cais “What type of cladding is on our building please - is it combustible?

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4817857  sent  2019-07-02 20:22:45 +0100  waiting_response  2019-07-02 20:22:45 +0100  waiting_response  outgoing  
4817864  response  2019-07-02 20:38:43 +0100        incoming  
4817865  response  2019-07-02 20:38:44 +0100        incoming  
4825050  response  2019-07-03 11:00:59 +0100  waiting_clarification    waiting_clarification  incoming  
5452819  edit  2019-10-04 03:46:18 +0100         
5452820  edit  2019-10-04 03:46:18 +0100         
5452821  edit  2019-10-04 03:46:18 +0100         
5452822  edit  2019-10-04 03:46:18 +0100         
6159057  edit  2020-01-30 14:02:45 +0000         
8523407  edit  2021-01-31 03:47:04 +0000         
8523408  edit  2021-01-31 03:47:04 +0000         
8523409  edit  2021-01-31 03:47:04 +0000         
8523410  edit  2021-01-31 03:47:04 +0000         
8523411  edit  2021-01-31 03:47:04 +0000         
8523412  edit  2021-01-31 03:47:04 +0000         
8523413  edit  2021-01-31 03:47:04 +0000         
8523414  edit  2021-01-31 03:47:04 +0000         
8523415  edit  2021-01-31 03:47:04 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.