Manylion cais “Website views per page

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5770592  sent  2019-11-27 17:38:17 +0000  waiting_response  2019-11-27 17:38:17 +0000  waiting_response  outgoing  
5775889  response  2019-11-28 09:38:30 +0000        incoming  
5843115  response  2019-12-10 17:01:07 +0000    2020-02-05 21:03:33 +0000  rejected  incoming  
6214269  status_update  2020-02-05 21:03:33 +0000  rejected  2020-02-05 21:03:33 +0000  rejected   
6823116  edit  2020-05-06 03:45:38 +0100         
6823117  edit  2020-05-06 03:45:38 +0100         
6823118  edit  2020-05-06 03:45:38 +0100         
6823119  edit  2020-05-06 03:45:38 +0100         
8571150  edit  2021-02-06 03:47:31 +0000         
8571151  edit  2021-02-06 03:47:31 +0000         
8571152  edit  2021-02-06 03:47:31 +0000         
8571153  edit  2021-02-06 03:47:31 +0000         
8571154  edit  2021-02-06 03:47:31 +0000         
8571155  edit  2021-02-06 03:47:31 +0000         
8571156  edit  2021-02-06 03:47:31 +0000         
8571157  edit  2021-02-06 03:47:31 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.