Manylion cais “Wearing poppys

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2901946  sent  2018-04-09 00:59:36 +0100  waiting_response  2018-04-09 00:59:37 +0100  waiting_response  outgoing  
2904740  response  2018-04-09 11:38:29 +0100        incoming  
2904765  response  2018-04-09 11:47:04 +0100    2021-05-10 00:18:27 +0100  not_held  incoming  
3303931  edit  2018-07-10 03:46:36 +0100         
3303932  edit  2018-07-10 03:46:36 +0100         
3303933  edit  2018-07-10 03:46:36 +0100         
4366759  edit  2019-04-10 03:48:06 +0100         
4366760  edit  2019-04-10 03:48:06 +0100         
4366761  edit  2019-04-10 03:48:06 +0100         
4366762  edit  2019-04-10 03:48:06 +0100         
4366763  edit  2019-04-10 03:48:06 +0100         
4366764  edit  2019-04-10 03:48:06 +0100         
9209290  status_update  2021-05-10 00:18:27 +0100  not_held  2021-05-10 00:18:27 +0100  not_held   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.