Manylion cais “Vera Baird PCC Northumbria "inaccurate press story which was corrected the same day ... . apologising for the original story were published in national press." - Martin McGartland request

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2449507  sent  2017-07-11 23:00:20 +0100  waiting_response  2017-07-11 23:00:20 +0100  waiting_response  outgoing  
2464246  status_update  2017-07-20 21:34:12 +0100  waiting_response  2017-07-20 21:34:12 +0100  waiting_response   
2495635  overdue  2017-08-11 00:00:00 +0100         
2534121  very_overdue  2017-09-09 00:00:00 +0100         
3133577  comment  2018-06-04 13:22:58 +0100         
3191202  comment  2018-06-14 16:17:24 +0100         
3394008  status_update  2018-08-06 13:11:41 +0100  rejected  2018-08-06 13:11:41 +0100  rejected   
3666711  comment  2018-11-02 16:18:07 +0000         
3699420  comment  2018-11-13 12:39:36 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.