Manylion cais “Vehicle history

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2663662  sent  2017-12-08 16:54:35 +0000  waiting_response  2017-12-08 16:54:35 +0000  waiting_response  outgoing  
2666349  response  2017-12-11 16:58:34 +0000        incoming  
2670955  response  2017-12-14 13:54:56 +0000    2017-12-14 14:43:46 +0000  user_withdrawn  incoming  
2671056  status_update  2017-12-14 14:43:46 +0000  user_withdrawn  2017-12-14 14:43:46 +0000  user_withdrawn   
2820693  edit  2018-03-15 03:45:43 +0000         
2820694  edit  2018-03-15 03:45:43 +0000         
2820695  edit  2018-03-15 03:45:43 +0000         
2820696  edit  2018-03-15 03:45:43 +0000         
3195091  edit  2018-06-15 03:47:15 +0100         
3195092  edit  2018-06-15 03:47:15 +0100         
3195093  edit  2018-06-15 03:47:15 +0100         
3195094  edit  2018-06-15 03:47:15 +0100         
3195095  edit  2018-06-15 03:47:15 +0100         
3195096  edit  2018-06-15 03:47:16 +0100         
3195097  edit  2018-06-15 03:47:16 +0100         
3195098  edit  2018-06-15 03:47:16 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.