Manylion cais “Vehicle fleet list

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2793807  sent    2018-03-08 09:51:12 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-03-08 09:51:13 +0000  outgoing  
2794273  response    2018-03-08 14:14:20 +0000        incoming  
2888460  response    2018-04-04 13:34:18 +0100    partially_successful  2022-03-13 16:10:06 +0000  incoming  
3280867  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-05 03:45:41 +0100         
3280868  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-05 03:45:41 +0100         
3280869  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-05 03:45:41 +0100         
4338493  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-04-05 03:47:12 +0100         
4338494  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-04-05 03:47:12 +0100         
4338495  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-04-05 03:47:12 +0100         
4338496  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-04-05 03:47:12 +0100         
4338497  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-04-05 03:47:12 +0100         
4338498  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-04-05 03:47:12 +0100         
11357148  status_update  described_state  2022-03-13 16:10:06 +0000  partially_successful  partially_successful  2022-03-13 16:10:06 +0000   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.