Manylion cais “Valuation Tribunal decision for 14 Hook Hill, CR2 0LA

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2687710  sent  2018-01-03 18:03:08 +0000  waiting_response  2018-01-03 18:03:08 +0000  waiting_response  outgoing  
2688300  response  2018-01-04 10:30:35 +0000    2018-01-08 09:39:46 +0000  not_held  incoming  
2692144  status_update  2018-01-08 09:39:45 +0000  not_held  2018-01-08 09:39:46 +0000  not_held   
2903557  edit  2018-04-09 03:45:58 +0100         
2903558  edit  2018-04-09 03:45:58 +0100         
2903559  edit  2018-04-09 03:45:58 +0100         
3298935  edit  2018-07-09 03:47:20 +0100         
3298936  edit  2018-07-09 03:47:20 +0100         
3298937  edit  2018-07-09 03:47:20 +0100         
3298938  edit  2018-07-09 03:47:20 +0100         
3298939  edit  2018-07-09 03:47:20 +0100         
3298940  edit  2018-07-09 03:47:20 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.