Manylion cais “UGAA for Bad Economics (2019 cycle)

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4328180  sent  2019-04-03 20:17:58 +0100  waiting_response  2019-04-03 20:17:59 +0100  waiting_response  outgoing  
4339858  followup_sent  2019-04-05 08:11:08 +0100        outgoing  
4339860  status_update  2019-04-05 08:14:28 +0100  user_withdrawn  2019-04-05 08:14:28 +0100  user_withdrawn   
4499747  response  2019-05-03 12:23:29 +0100        incoming  
5014519  edit  2019-08-04 03:45:42 +0100         
5014520  edit  2019-08-04 03:45:42 +0100         
5014521  edit  2019-08-04 03:45:42 +0100         
5014522  edit  2019-08-04 03:45:42 +0100         
6809010  edit  2020-05-04 03:57:21 +0100         
6809011  edit  2020-05-04 03:57:21 +0100         
6809012  edit  2020-05-04 03:57:21 +0100         
6809013  edit  2020-05-04 03:57:22 +0100         
6809014  edit  2020-05-04 03:57:22 +0100         
6809015  edit  2020-05-04 03:57:22 +0100         
6809016  edit  2020-05-04 03:57:22 +0100         
6809017  edit  2020-05-04 03:57:22 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.