Manylion cais “Tv license cancellations

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2724332  sent    2018-01-30 12:10:27 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-01-30 12:10:28 +0000  outgoing  
2726241  response    2018-01-31 10:55:59 +0000    waiting_response  2018-02-19 11:25:21 +0000  incoming  
2752021  status_update    2018-02-19 11:25:21 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-02-19 11:25:21 +0000   
2764977  response    2018-02-27 16:19:19 +0000    successful  2022-05-23 23:15:27 +0100  incoming  
3105870  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-28 03:45:33 +0100         
3105871  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-28 03:45:33 +0100         
3105872  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-28 03:45:33 +0100         
3105873  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-28 03:45:33 +0100         
4153600  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-28 03:47:32 +0000         
4153601  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-28 03:47:32 +0000         
4153602  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-28 03:47:32 +0000         
4153603  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-28 03:47:32 +0000         
4153604  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-28 03:47:32 +0000         
4153605  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-28 03:47:32 +0000         
4153606  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-28 03:47:33 +0000         
4153607  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-28 03:47:33 +0000         
11966446  status_update  described_state  2022-05-23 23:15:27 +0100  successful  successful  2022-05-23 23:15:27 +0100   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.