Manylion cais “TV licence cancellations

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4661224  sent  2019-06-04 14:21:29 +0100  waiting_response  2019-06-04 14:21:29 +0100  waiting_response  outgoing  
4668889  response  2019-06-05 10:34:50 +0100    2019-06-09 09:14:46 +0100  waiting_response  incoming  
4695526  status_update  2019-06-09 09:14:45 +0100  waiting_response  2019-06-09 09:14:46 +0100  waiting_response   
4817611  response  2019-07-02 16:18:18 +0100    2019-07-27 09:20:37 +0100  rejected  incoming  
4966976  status_update  2019-07-27 09:20:36 +0100  rejected  2019-07-27 09:20:37 +0100  rejected   
5587465  edit  2019-10-28 03:45:16 +0000         
5587466  edit  2019-10-28 03:45:16 +0000         
5587467  edit  2019-10-28 03:45:16 +0000         
5587468  edit  2019-10-28 03:45:16 +0000         
5587469  edit  2019-10-28 03:45:16 +0000         
7357400  edit  2020-07-28 03:46:12 +0100         
7357401  edit  2020-07-28 03:46:12 +0100         
7357402  edit  2020-07-28 03:46:12 +0100         
7357403  edit  2020-07-28 03:46:12 +0100         
7357404  edit  2020-07-28 03:46:12 +0100         
7357405  edit  2020-07-28 03:46:12 +0100         
7357406  edit  2020-07-28 03:46:12 +0100         
7357407  edit  2020-07-28 03:46:12 +0100         
7357408  edit  2020-07-28 03:46:12 +0100         
7357409  edit  2020-07-28 03:46:13 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.