Manylion cais “TREE FELLING in Wirral borough, apparently authorised by Council Officers.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4774229  sent  2019-06-23 17:15:09 +0100  waiting_response  2019-06-23 17:15:09 +0100  waiting_response  outgoing  
4777305  response  2019-06-24 14:36:37 +0100        incoming  
4913227  response  2019-07-18 16:10:45 +0100    2020-01-18 09:43:24 +0000  partially_successful  incoming  
5537311  edit  2019-10-19 03:46:08 +0100         
5537312  edit  2019-10-19 03:46:08 +0100         
5537313  edit  2019-10-19 03:46:08 +0100         
6066528  status_update  2020-01-18 09:43:24 +0000  partially_successful  2020-01-18 09:43:24 +0000  partially_successful   
8430520  edit  2021-01-19 03:46:13 +0000         
8430521  edit  2021-01-19 03:46:13 +0000         
8430522  edit  2021-01-19 03:46:13 +0000         
8430523  edit  2021-01-19 03:46:14 +0000         
8430524  edit  2021-01-19 03:46:14 +0000         
8430525  edit  2021-01-19 03:46:14 +0000         
8430526  edit  2021-01-19 03:46:14 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.