Manylion cais “Translation and Interpretation Services

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3497162  sent    2018-09-06 15:53:24 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-09-06 15:53:24 +0100  outgoing  
3506092  response    2018-09-10 08:48:03 +0100    waiting_response  2018-09-21 10:18:18 +0100  incoming  
3542682  status_update    2018-09-21 10:18:17 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-09-21 10:18:18 +0100   
3571971  response    2018-10-02 15:50:33 +0100    successful  2022-03-16 07:08:09 +0000  incoming  
3848339  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-03 04:07:56 +0000         
3848340  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-03 04:07:56 +0000         
3848341  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-03 04:07:56 +0000         
3848342  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-03 04:07:57 +0000         
5448744  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-03 03:48:00 +0100         
5448745  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-03 03:48:00 +0100         
5448746  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-03 03:48:00 +0100         
5448747  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-03 03:48:00 +0100         
5448748  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-03 03:48:00 +0100         
5448749  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-03 03:48:00 +0100         
5448750  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-03 03:48:01 +0100         
5448751  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-03 03:48:01 +0100         
11381623  status_update  described_state  2022-03-16 07:08:09 +0000  successful  successful  2022-03-16 07:08:09 +0000   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.