Manylion cais “Transaction Corrections

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8000655  sent  2020-11-12 13:53:21 +0000  waiting_response  2020-11-12 13:53:21 +0000  waiting_response  outgoing  
8001215  response  2020-11-12 16:36:27 +0000    2020-11-16 14:12:24 +0000  waiting_response  incoming  
8033847  status_update  2020-11-16 14:12:24 +0000  waiting_response  2020-11-16 14:12:24 +0000  waiting_response   
8203707  response  2020-12-11 17:12:23 +0000    2020-12-15 19:22:32 +0000  successful  incoming  
8228398  status_update  2020-12-15 19:22:32 +0000  successful  2020-12-15 19:22:32 +0000  successful   
8881516  edit  2021-03-16 03:45:52 +0000         
8881517  edit  2021-03-16 03:45:52 +0000         
8881518  edit  2021-03-16 03:45:52 +0000         
8881519  edit  2021-03-16 03:45:52 +0000         
8881520  edit  2021-03-16 03:45:52 +0000         
10722610  edit  2021-12-16 03:48:36 +0000         
10722611  edit  2021-12-16 03:48:36 +0000         
10722612  edit  2021-12-16 03:48:36 +0000         
10722613  edit  2021-12-16 03:48:37 +0000         
10722614  edit  2021-12-16 03:48:37 +0000         
10722615  edit  2021-12-16 03:48:37 +0000         
10722616  edit  2021-12-16 03:48:37 +0000         
10722617  edit  2021-12-16 03:48:37 +0000         
10722618  edit  2021-12-16 03:48:37 +0000         
10722619  edit  2021-12-16 03:48:37 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.