Manylion cais “total cost of distributed leaflet "Walton Street Experimental Closure"

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6297964  sent  2020-02-17 22:45:03 +0000  waiting_response  2020-02-17 22:45:03 +0000  waiting_response  outgoing  
6320059  response  2020-02-20 15:45:07 +0000        incoming  
6395396  response  2020-03-02 10:40:45 +0000    2020-03-02 16:28:50 +0000  successful  incoming  
6396600  status_update  2020-03-02 16:28:49 +0000  successful  2020-03-02 16:28:50 +0000  successful   
7004576  edit  2020-06-03 03:48:08 +0100         
7004577  edit  2020-06-03 03:48:08 +0100         
7004578  edit  2020-06-03 03:48:08 +0100         
7004579  edit  2020-06-03 03:48:08 +0100         
8785228  edit  2021-03-03 03:52:20 +0000         
8785229  edit  2021-03-03 03:52:20 +0000         
8785230  edit  2021-03-03 03:52:20 +0000         
8785231  edit  2021-03-03 03:52:20 +0000         
8785232  edit  2021-03-03 03:52:20 +0000         
8785233  edit  2021-03-03 03:52:20 +0000         
8785234  edit  2021-03-03 03:52:20 +0000         
8785235  edit  2021-03-03 03:52:20 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.