Manylion cais “total and list of payments from the fund iro Arcadia group of compan ies please

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4741904  sent  2019-06-18 09:37:08 +0100  waiting_response  2019-06-18 09:37:08 +0100  waiting_response  outgoing  
4750612  response  2019-06-19 16:32:26 +0100        incoming  
4905183  response  2019-07-17 16:14:00 +0100        incoming  
5530327  edit  2019-10-18 03:46:01 +0100         
5530328  edit  2019-10-18 03:46:01 +0100         
5530329  edit  2019-10-18 03:46:01 +0100         
7298095  edit  2020-07-18 03:51:24 +0100         
7298096  edit  2020-07-18 03:51:24 +0100         
7298097  edit  2020-07-18 03:51:24 +0100         
7298098  edit  2020-07-18 03:51:24 +0100         
7298099  edit  2020-07-18 03:51:24 +0100         
7298100  edit  2020-07-18 03:51:24 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.