Manylion cais “To know whether there is an investigation into someone and where matter stands to date

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8032377  sent  2020-11-16 08:59:50 +0000  waiting_response  2020-11-16 08:59:50 +0000  waiting_response  outgoing  
8039806  report_request  2020-11-17 11:33:22 +0000  attention_requested       
8039905  edit_outgoing  2020-11-17 12:12:16 +0000        outgoing  
8146983  response  2020-12-02 18:24:51 +0000        incoming  
8575515  edit  2021-02-06 17:45:40 +0000         
9197665  edit  2021-05-07 03:55:26 +0100         
9197666  edit  2021-05-07 03:55:26 +0100         
9197667  edit  2021-05-07 03:55:26 +0100         
9197668  edit  2021-05-07 03:55:26 +0100         
9197669  edit  2021-05-07 03:55:26 +0100         
11056920  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         
11056921  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         
11056922  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         
11056923  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         
11056924  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         
11056925  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         
11056926  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         
11056927  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         
11056928  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         
11056929  edit  2022-02-07 03:46:37 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.