Manylion cais “Theology and Religion Admissions Manual

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7580549  sent  2020-09-04 06:44:54 +0100  waiting_response  2020-09-04 06:44:54 +0100  waiting_response  outgoing  
7600063  response  2020-09-07 12:53:13 +0100        incoming  
7680026  response  2020-09-21 08:35:12 +0100    2020-10-02 00:52:41 +0100  successful  incoming  
7740605  status_update  2020-10-02 00:52:41 +0100  successful  2020-10-02 00:52:41 +0100  successful   
8307976  edit  2021-01-02 03:46:12 +0000         
8307977  edit  2021-01-02 03:46:12 +0000         
8307978  edit  2021-01-02 03:46:12 +0000         
8307979  edit  2021-01-02 03:46:12 +0000         
10190844  edit  2021-10-02 03:50:37 +0100         
10190845  edit  2021-10-02 03:50:37 +0100         
10190846  edit  2021-10-02 03:50:37 +0100         
10190847  edit  2021-10-02 03:50:37 +0100         
10190848  edit  2021-10-02 03:50:37 +0100         
10190849  edit  2021-10-02 03:50:37 +0100         
10190850  edit  2021-10-02 03:50:37 +0100         
10190851  edit  2021-10-02 03:50:37 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.