Manylion cais “The Official Secrets Acts 1911 - 1989

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5719799  sent  2019-11-19 01:16:16 +0000  waiting_response  2019-11-19 01:16:16 +0000  waiting_response  outgoing  
5719852  response  2019-11-19 01:37:36 +0000        incoming  
5721405  response  2019-11-19 09:59:29 +0000    2019-11-22 02:06:45 +0000  waiting_response  incoming  
5741216  status_update  2019-11-22 02:06:45 +0000  waiting_response  2019-11-22 02:06:45 +0000  waiting_response   
5898978  overdue  2019-12-19 00:00:00 +0000         
5994874  response  2020-01-08 15:18:57 +0000    2020-01-21 17:36:16 +0000  successful  incoming  
6083667  status_update  2020-01-21 17:36:16 +0000  successful  2020-01-21 17:36:16 +0000  successful   
6727447  edit  2020-04-22 03:55:41 +0100         
6727448  edit  2020-04-22 03:55:41 +0100         
6727449  edit  2020-04-22 03:55:42 +0100         
6727450  edit  2020-04-22 03:55:42 +0100         
6727451  edit  2020-04-22 03:55:42 +0100         
6727452  edit  2020-04-22 03:55:42 +0100         
6727453  edit  2020-04-22 03:55:42 +0100         
8458487  edit  2021-01-22 03:51:10 +0000         
8458488  edit  2021-01-22 03:51:10 +0000         
8458489  edit  2021-01-22 03:51:10 +0000         
8458490  edit  2021-01-22 03:51:10 +0000         
8458491  edit  2021-01-22 03:51:11 +0000         
8458492  edit  2021-01-22 03:51:11 +0000         
8458493  edit  2021-01-22 03:51:11 +0000         
8458494  edit  2021-01-22 03:51:11 +0000         
8458495  edit  2021-01-22 03:51:11 +0000         
8458496  edit  2021-01-22 03:51:11 +0000         
8458497  edit  2021-01-22 03:51:11 +0000         
8458498  edit  2021-01-22 03:51:12 +0000         
8458499  edit  2021-01-22 03:51:12 +0000         
8458500  edit  2021-01-22 03:51:12 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.