Manylion cais “The mean, median and mode ages of death from COVID-19

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7892257  sent  2020-10-25 20:47:14 +0000  waiting_response  2020-10-25 20:47:14 +0000  waiting_response  outgoing  
7892258  status_update  2020-10-25 20:47:32 +0000  waiting_response  2020-10-25 20:47:32 +0000  waiting_response   
7898050  response  2020-10-26 12:15:25 +0000    2020-10-26 12:23:03 +0000  waiting_response  incoming  
7898070  status_update  2020-10-26 12:23:03 +0000  waiting_response  2020-10-26 12:23:03 +0000  waiting_response   
7906898  response  2020-10-28 16:13:38 +0000    2020-10-28 18:20:57 +0000  successful  incoming  
7907061  followup_sent  2020-10-28 18:20:47 +0000        outgoing  
7907062  status_update  2020-10-28 18:20:57 +0000  successful  2020-10-28 18:20:57 +0000  successful   
8056137  comment  2020-11-19 13:08:12 +0000         
8508314  edit  2021-01-29 03:46:05 +0000         
8508315  edit  2021-01-29 03:46:05 +0000         
8508316  edit  2021-01-29 03:46:05 +0000         
8508317  edit  2021-01-29 03:46:05 +0000         
8508318  edit  2021-01-29 03:46:05 +0000         
8508319  edit  2021-01-29 03:46:05 +0000         
8508320  edit  2021-01-29 03:46:05 +0000         
8508321  edit  2021-01-29 03:46:05 +0000         
10383347  edit  2021-10-29 03:49:48 +0100         
10383348  edit  2021-10-29 03:49:48 +0100         
10383349  edit  2021-10-29 03:49:48 +0100         
10383350  edit  2021-10-29 03:49:48 +0100         
10383351  edit  2021-10-29 03:49:48 +0100         
10383352  edit  2021-10-29 03:49:48 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.