Manylion cais “TfL Consultation results of the 'New Bus for London' (New Routemaster)

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5691613  sent  2019-11-13 12:59:47 +0000  waiting_response  2019-11-13 12:59:48 +0000  waiting_response  outgoing  
5706207  response  2019-11-15 17:13:36 +0000    2019-11-25 15:57:05 +0000  waiting_response  incoming  
5761527  status_update  2019-11-25 15:57:05 +0000  waiting_response  2019-11-25 15:57:05 +0000  waiting_response   
5860127  response  2019-12-12 16:30:38 +0000    2019-12-12 17:37:16 +0000  successful  incoming  
5860214  status_update  2019-12-12 17:37:16 +0000  successful  2019-12-12 17:37:16 +0000  successful   
6467335  edit  2020-03-13 03:47:33 +0000         
6467336  edit  2020-03-13 03:47:33 +0000         
6467337  edit  2020-03-13 03:47:33 +0000         
6467338  edit  2020-03-13 03:47:33 +0000         
6467339  edit  2020-03-13 03:47:33 +0000         
8214570  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         
8214571  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         
8214572  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         
8214573  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         
8214574  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         
8214575  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         
8214576  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         
8214577  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         
8214578  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         
8214579  edit  2020-12-13 03:48:33 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.