Manylion cais “Temporary Accommodation - Nightly Rates

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2665246  sent    2017-12-11 09:23:58 +0000  waiting_response  waiting_response  2017-12-11 09:23:58 +0000  outgoing  
2665248  response    2017-12-11 09:24:11 +0000        incoming  
2666265  response    2017-12-11 16:25:05 +0000    not_held  2017-12-15 17:26:32 +0000  incoming  
2672564  status_update  described_state  2017-12-15 17:26:32 +0000  not_held  not_held  2017-12-15 17:26:32 +0000   
2825739  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-16 03:45:52 +0000         
2825740  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-16 03:45:52 +0000         
2825741  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-16 03:45:52 +0000         
2825742  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-03-16 03:45:52 +0000         
3201104  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-16 03:48:01 +0100         
3201105  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-16 03:48:01 +0100         
3201106  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-16 03:48:01 +0100         
3201107  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-16 03:48:02 +0100         
3201108  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-16 03:48:02 +0100         
3201109  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-16 03:48:02 +0100         
3201110  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-16 03:48:02 +0100         
3201111  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-06-16 03:48:02 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.