Manylion cais “Tax Avoidance:Written question - 152724 - "very complex nature of the arrangements"

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3226155  sent    2018-06-21 13:23:45 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-06-21 13:23:45 +0100  outgoing  
3226156  response    2018-06-21 13:23:59 +0100        incoming  
3226198  response    2018-06-21 13:47:23 +0100    waiting_response  2018-06-25 09:58:09 +0100  incoming  
3240662  status_update    2018-06-25 09:58:08 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-06-25 09:58:09 +0100   
3284363  response    2018-07-05 13:57:06 +0100        incoming  
3583311  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-10-06 03:45:52 +0100         
3583312  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-10-06 03:45:52 +0100         
3583313  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-10-06 03:45:52 +0100         
3583314  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-10-06 03:45:52 +0100         
3583315  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-10-06 03:45:52 +0100         
4842179  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         
4842180  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         
4842181  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         
4842182  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         
4842183  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         
4842184  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         
4842185  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         
4842186  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         
4842187  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         
4842188  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-07-06 03:48:01 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.