Manylion cais “SUI summary

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8806991  sent  2021-03-05 15:34:48 +0000  waiting_response  2021-03-05 15:34:48 +0000  waiting_response  outgoing  
8807232  response  2021-03-05 17:11:39 +0000    2021-03-11 22:10:06 +0000  waiting_response  incoming  
8848522  status_update  2021-03-11 22:10:06 +0000  waiting_response  2021-03-11 22:10:06 +0000  waiting_response   
9018961  overdue  2021-04-07 00:00:00 +0100         
9031247  response  2021-04-08 16:51:15 +0100    2021-04-20 00:17:19 +0100  partially_successful  incoming  
9087735  status_update  2021-04-20 00:17:18 +0100  partially_successful  2021-04-20 00:17:19 +0100  partially_successful   
9664116  edit  2021-07-20 03:45:44 +0100         
9664117  edit  2021-07-20 03:45:44 +0100         
9664118  edit  2021-07-20 03:45:44 +0100         
9664119  edit  2021-07-20 03:45:44 +0100         
9664120  edit  2021-07-20 03:45:44 +0100         
9664121  edit  2021-07-20 03:45:44 +0100         
11680173  edit  2022-04-20 03:49:24 +0100         
11680174  edit  2022-04-20 03:49:24 +0100         
11680175  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         
11680176  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         
11680177  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         
11680178  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         
11680179  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         
11680180  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         
11680181  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         
11680182  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         
11680183  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         
11680184  edit  2022-04-20 03:49:25 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.