Manylion cais “Subsidiary Company - BBC Studios

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9683933  sent  2021-07-22 13:59:08 +0100  waiting_response  2021-07-22 13:59:08 +0100  waiting_response  outgoing  
9691571  response  2021-07-23 13:14:45 +0100    2021-07-27 17:03:23 +0100  waiting_response  incoming  
9713434  status_update  2021-07-27 17:03:23 +0100  waiting_response  2021-07-27 17:03:23 +0100  waiting_response   
9735656  response  2021-07-30 09:38:01 +0100    2021-07-30 09:57:08 +0100  successful  incoming  
9735716  status_update  2021-07-30 09:57:08 +0100  successful  2021-07-30 09:57:08 +0100  successful   
10393337  edit  2021-10-31 03:46:22 +0000         
10393338  edit  2021-10-31 03:46:22 +0000         
10393339  edit  2021-10-31 03:46:22 +0000         
10393340  edit  2021-10-31 03:46:22 +0000         
10393341  edit  2021-10-31 03:46:22 +0000         
12554715  edit  2022-07-31 03:48:59 +0100         
12554716  edit  2022-07-31 03:48:59 +0100         
12554717  edit  2022-07-31 03:48:59 +0100         
12554718  edit  2022-07-31 03:48:59 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.