Manylion cais “Students with visual impairments

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3290019  sent  2018-07-06 16:29:47 +0100  waiting_response  2018-07-06 16:29:48 +0100  waiting_response  outgoing  
3300105  response  2018-07-09 11:19:27 +0100        incoming  
3322665  response  2018-07-16 16:45:06 +0100    2018-07-17 15:15:08 +0100  successful  incoming  
3326761  status_update  2018-07-17 15:15:08 +0100  successful  2018-07-17 15:15:08 +0100  successful   
3621257  edit  2018-10-19 03:50:05 +0100         
3621258  edit  2018-10-19 03:50:05 +0100         
3621259  edit  2018-10-19 03:50:05 +0100         
3621260  edit  2018-10-19 03:50:05 +0100         
4909551  edit  2019-07-18 03:48:18 +0100         
4909552  edit  2019-07-18 03:48:18 +0100         
4909553  edit  2019-07-18 03:48:18 +0100         
4909554  edit  2019-07-18 03:48:18 +0100         
4909555  edit  2019-07-18 03:48:18 +0100         
4909556  edit  2019-07-18 03:48:18 +0100         
4909557  edit  2019-07-18 03:48:18 +0100         
4909558  edit  2019-07-18 03:48:18 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.