Manylion cais “Statute please

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2827704  sent  2018-03-16 11:54:02 +0000  waiting_response  2018-03-16 11:54:02 +0000  waiting_response  outgoing  
2841866  response  2018-03-20 14:34:11 +0000        incoming  
2934171  response  2018-04-16 12:24:38 +0100    2021-07-27 21:14:44 +0100  not_held  incoming  
3324858  edit  2018-07-17 03:46:05 +0100         
3324859  edit  2018-07-17 03:46:05 +0100         
3324860  edit  2018-07-17 03:46:05 +0100         
4403509  edit  2019-04-17 03:47:15 +0100         
4403510  edit  2019-04-17 03:47:15 +0100         
4403511  edit  2019-04-17 03:47:15 +0100         
4403512  edit  2019-04-17 03:47:15 +0100         
4403513  edit  2019-04-17 03:47:15 +0100         
4403514  edit  2019-04-17 03:47:15 +0100         
9713773  status_update  2021-07-27 21:14:44 +0100  not_held  2021-07-27 21:14:44 +0100  not_held   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.