Manylion cais “Statistics summary

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3500969  sent    2018-09-07 22:31:41 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-09-07 22:31:41 +0100  outgoing  
3583686  overdue    2018-10-06 00:00:00 +0100         
3586709  response    2018-10-08 09:33:07 +0100        incoming  
3864046  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-09 03:57:04 +0000         
3864047  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-09 03:57:04 +0000         
3864048  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-09 03:57:04 +0000         
5478904  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-09 03:48:00 +0100         
5478905  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-09 03:48:01 +0100         
5478906  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-09 03:48:01 +0100         
5478907  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-09 03:48:01 +0100         
5478908  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-09 03:48:01 +0100         
5478909  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-09 03:48:01 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.