Manylion cais “Statistics regarding BSc Economics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2647584  sent  2017-11-27 22:03:20 +0000  waiting_response  2017-11-27 22:03:20 +0000  waiting_response  outgoing  
2683730  overdue  2017-12-29 00:00:00 +0000         
2690228  response  2018-01-05 15:52:58 +0000        incoming  
2894635  edit  2018-04-06 03:45:21 +0100         
2894636  edit  2018-04-06 03:45:21 +0100         
2894637  edit  2018-04-06 03:45:21 +0100         
3287749  edit  2018-07-06 03:46:52 +0100         
3287750  edit  2018-07-06 03:46:52 +0100         
3287751  edit  2018-07-06 03:46:52 +0100         
3287752  edit  2018-07-06 03:46:52 +0100         
3287753  edit  2018-07-06 03:46:52 +0100         
3287754  edit  2018-07-06 03:46:52 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.