Manylion cais “Statistics of Female Entry into Computer Programming Courses

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3578622  sent  2018-10-04 12:26:28 +0100  waiting_response  2018-10-04 12:26:28 +0100  waiting_response  outgoing  
3578760  response  2018-10-04 13:49:24 +0100    2018-10-04 13:50:33 +0100  waiting_response  incoming  
3578765  status_update  2018-10-04 13:50:33 +0100  waiting_response  2018-10-04 13:50:33 +0100  waiting_response   
3586978  response  2018-10-08 10:50:07 +0100    2018-10-08 10:56:11 +0100  successful  incoming  
3587006  status_update  2018-10-08 10:56:10 +0100  successful  2018-10-08 10:56:11 +0100  successful   
3864796  edit  2019-01-09 03:57:27 +0000         
3864797  edit  2019-01-09 03:57:27 +0000         
3864798  edit  2019-01-09 03:57:27 +0000         
3864799  edit  2019-01-09 03:57:27 +0000         
3864800  edit  2019-01-09 03:57:27 +0000         
5480366  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         
5480367  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         
5480368  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         
5480369  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         
5480370  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         
5480371  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         
5480372  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         
5480373  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         
5480374  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         
5480375  edit  2019-10-09 03:49:07 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.