Manylion cais “Staff Survey - NRC

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3585852  sent  2018-10-07 16:25:21 +0100  waiting_response  2018-10-07 16:25:22 +0100  waiting_response  outgoing  
3613697  response  2018-10-17 16:29:09 +0100    2018-11-03 08:49:46 +0000  waiting_response  incoming  
3671452  overdue  2018-11-03 00:00:00 +0000         
3668878  status_update  2018-11-03 08:49:45 +0000  waiting_response  2018-11-03 08:49:46 +0000  waiting_response   
3679830  response  2018-11-07 12:51:34 +0000    2019-02-10 18:12:20 +0000  not_held  incoming  
4039766  edit  2019-02-08 03:47:23 +0000         
4039767  edit  2019-02-08 03:47:23 +0000         
4039768  edit  2019-02-08 03:47:23 +0000         
4039769  edit  2019-02-08 03:47:23 +0000         
4039770  edit  2019-02-08 03:47:23 +0000         
4054805  status_update  2019-02-10 18:12:20 +0000  not_held  2019-02-10 18:12:20 +0000  not_held   
6248960  edit  2020-02-11 03:46:08 +0000         
6248961  edit  2020-02-11 03:46:08 +0000         
6248962  edit  2020-02-11 03:46:08 +0000         
6248963  edit  2020-02-11 03:46:08 +0000         
6248964  edit  2020-02-11 03:46:09 +0000         
6248965  edit  2020-02-11 03:46:09 +0000         
6248966  edit  2020-02-11 03:46:09 +0000         
6248967  edit  2020-02-11 03:46:09 +0000         
6248968  edit  2020-02-11 03:46:09 +0000         
6248969  edit  2020-02-11 03:46:09 +0000         
6248970  edit  2020-02-11 03:46:09 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.