Manylion cais “Staff List

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7643967  sent  2020-09-15 14:21:59 +0100  waiting_response  2020-09-15 14:21:59 +0100  waiting_response  outgoing  
7644002  response  2020-09-15 14:35:52 +0100    2020-09-15 15:46:03 +0100  waiting_response  incoming  
7644187  status_update  2020-09-15 15:46:03 +0100  waiting_response  2020-09-15 15:46:03 +0100  waiting_response   
7778397  response  2020-10-08 10:22:25 +0100    2020-10-12 09:45:23 +0100  partially_successful  incoming  
7803501  status_update  2020-10-12 09:45:23 +0100  partially_successful  2020-10-12 09:45:23 +0100  partially_successful   
8384664  edit  2021-01-13 03:48:23 +0000         
8384665  edit  2021-01-13 03:48:23 +0000         
8384666  edit  2021-01-13 03:48:23 +0000         
8384667  edit  2021-01-13 03:48:23 +0000         
8384668  edit  2021-01-13 03:48:23 +0000         
10263517  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         
10263518  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         
10263519  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         
10263520  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         
10263521  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         
10263522  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         
10263523  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         
10263524  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         
10263525  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         
10263526  edit  2021-10-13 03:53:36 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.