Manylion cais “SEND, Children with Disabilities complaints 2019, 2020, 2021

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9020597  sent  2021-04-07 13:32:24 +0100  waiting_response  2021-04-07 13:32:24 +0100  waiting_response  outgoing  
9020750  response  2021-04-07 14:13:43 +0100        incoming  
9063736  response  2021-04-15 09:11:47 +0100    2021-05-03 18:44:42 +0100  waiting_response  incoming  
9170207  followup_sent  2021-05-03 18:44:17 +0100        outgoing  
9170208  status_update  2021-05-03 18:44:42 +0100  waiting_response  2021-05-03 18:44:42 +0100  waiting_response   
9199937  overdue  2021-05-07 00:00:00 +0100         
9270493  response  2021-05-19 11:26:58 +0100    2021-06-07 19:16:04 +0100  partially_successful  incoming  
9389671  status_update  2021-06-07 19:16:04 +0100  partially_successful  2021-06-07 19:16:04 +0100  partially_successful   
9389672  refusal_advice  2021-06-07 19:18:20 +0100         
9389674  followup_sent  2021-06-07 19:19:59 +0100        outgoing  
9393213  response  2021-06-08 09:59:45 +0100        incoming  
9403199  response  2021-06-09 12:55:19 +0100    2021-06-13 20:14:44 +0100  partially_successful  incoming  
9431810  comment  2021-06-13 20:14:12 +0100         
9431811  status_update  2021-06-13 20:14:43 +0100  partially_successful  2021-06-13 20:14:44 +0100  partially_successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.