Manylion cais “School development/improvement plan for Ysgol Bro Pedr, Lampeter and other policy documents.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3239108  sent  2018-06-24 11:36:27 +0100  waiting_response  2018-06-24 11:36:27 +0100  waiting_response  outgoing  
3349795  overdue  2018-07-24 00:00:00 +0100         
3350986  response  2018-07-24 13:01:50 +0100        incoming  
3351797  response  2018-07-24 17:13:08 +0100    2018-07-26 21:16:22 +0100  successful  incoming  
3359534  status_update  2018-07-26 21:16:22 +0100  successful  2018-07-26 21:16:22 +0100  successful   
3646224  edit  2018-10-27 03:45:41 +0100         
3646225  edit  2018-10-27 03:45:41 +0100         
3646226  edit  2018-10-27 03:45:42 +0100         
3646227  edit  2018-10-27 03:45:42 +0100         
3646228  edit  2018-10-27 03:45:42 +0100         
4964860  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         
4964861  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         
4964862  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         
4964863  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         
4964864  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         
4964865  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         
4964866  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         
4964867  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         
4964868  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         
4964869  edit  2019-07-27 03:47:50 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.