Manylion cais “Scheme of Delegation

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4786532  sent  2019-06-26 09:42:43 +0100  waiting_response  2019-06-26 09:42:43 +0100  waiting_response  outgoing  
4787167  response  2019-06-26 14:20:32 +0100    2019-06-26 15:37:28 +0100  waiting_response  incoming  
4787295  status_update  2019-06-26 15:37:28 +0100  waiting_response  2019-06-26 15:37:28 +0100  waiting_response   
4946601  response  2019-07-24 14:21:07 +0100    2019-07-28 11:30:57 +0100  successful  incoming  
4970923  status_update  2019-07-28 11:30:57 +0100  successful  2019-07-28 11:30:57 +0100  successful   
5590883  edit  2019-10-29 03:45:24 +0000         
5590884  edit  2019-10-29 03:45:24 +0000         
5590885  edit  2019-10-29 03:45:24 +0000         
5590886  edit  2019-10-29 03:45:24 +0000         
5590887  edit  2019-10-29 03:45:24 +0000         
7360981  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         
7360982  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         
7360983  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         
7360984  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         
7360985  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         
7360986  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         
7360987  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         
7360988  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         
7360989  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         
7360990  edit  2020-07-29 03:46:09 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.