Manylion cais “Salaries of of BBC presenters of £100,000

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
13554422  sent    2022-12-02 11:55:25 +0000  waiting_response  waiting_response  2022-12-02 11:55:26 +0000  outgoing  
13554538  response    2022-12-02 12:35:14 +0000    waiting_response  2022-12-06 09:47:56 +0000  incoming  
13576375  status_update    2022-12-06 09:47:55 +0000  waiting_response  waiting_response  2022-12-06 09:47:56 +0000   
13677908  response    2022-12-16 15:33:59 +0000    rejected  2022-12-20 11:06:09 +0000  incoming  
13699013  status_update  described_state  2022-12-20 11:06:09 +0000  rejected  rejected  2022-12-20 11:06:09 +0000   
14508219  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-21 03:52:37 +0000         
14508220  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-21 03:52:38 +0000         
14508221  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-21 03:52:38 +0000         
14508222  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-21 03:52:38 +0000         
14508223  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-21 03:52:38 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.