Manylion cais “Safety assessment for walking route between Lode High Street and Bottisham Primary School

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2634633  sent  2017-11-16 21:52:46 +0000  waiting_response  2017-11-16 21:52:46 +0000  waiting_response  outgoing  
2635093  response  2017-11-17 09:54:24 +0000        incoming  
2655893  response  2017-12-04 14:41:51 +0000        incoming  
2777214  edit  2018-03-05 03:45:41 +0000         
2777215  edit  2018-03-05 03:45:41 +0000         
2777216  edit  2018-03-05 03:45:41 +0000         
3137552  edit  2018-06-05 03:46:49 +0100         
3137553  edit  2018-06-05 03:46:49 +0100         
3137554  edit  2018-06-05 03:46:49 +0100         
3137555  edit  2018-06-05 03:46:49 +0100         
3137556  edit  2018-06-05 03:46:49 +0100         
3137557  edit  2018-06-05 03:46:49 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.