Manylion cais “Safeguarding: Policy and Procedure

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2707132  sent  2018-01-17 16:33:48 +0000  waiting_response  2018-01-17 16:33:48 +0000  waiting_response  outgoing  
2708182  response  2018-01-18 11:27:21 +0000    2018-01-29 21:02:58 +0000  waiting_response  incoming  
2723322  status_update  2018-01-29 21:02:58 +0000  waiting_response  2018-01-29 21:02:58 +0000  waiting_response   
2735386  response  2018-02-06 09:27:56 +0000    2018-02-11 09:56:25 +0000  successful  incoming  
2742254  status_update  2018-02-11 09:56:25 +0000  successful  2018-02-11 09:56:25 +0000  successful   
3044930  edit  2018-05-12 03:45:21 +0100         
3044931  edit  2018-05-12 03:45:21 +0100         
3044932  edit  2018-05-12 03:45:21 +0100         
3044933  edit  2018-05-12 03:45:21 +0100         
3044934  edit  2018-05-12 03:45:21 +0100         
4059905  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         
4059906  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         
4059907  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         
4059908  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         
4059909  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         
4059910  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         
4059911  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         
4059912  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         
4059913  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         
4059914  edit  2019-02-12 03:46:05 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.