Manylion cais “Right to buy valuations for 1 bedroom First floor flat properties in N17' that you made to Homes for Haringey.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5692503  sent  2019-11-13 21:21:01 +0000  waiting_response  2019-11-13 21:21:02 +0000  waiting_response  outgoing  
5705512  response  2019-11-15 12:18:36 +0000        incoming  
5852468  response  2019-12-11 09:50:19 +0000        incoming  
6457977  edit  2020-03-12 03:45:45 +0000         
6457978  edit  2020-03-12 03:45:45 +0000         
6457979  edit  2020-03-12 03:45:45 +0000         
8209474  edit  2020-12-12 03:53:26 +0000         
8209475  edit  2020-12-12 03:53:27 +0000         
8209476  edit  2020-12-12 03:53:27 +0000         
8209477  edit  2020-12-12 03:53:27 +0000         
8209478  edit  2020-12-12 03:53:27 +0000         
8209479  edit  2020-12-12 03:53:27 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.