Manylion cais “Residents in Temporary Accommodation and on Waiting List Receiving Affordable Housing

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4561265  sent  2019-05-15 11:21:39 +0100  waiting_response  2019-05-15 11:21:39 +0100  waiting_response  outgoing  
4567416  response  2019-05-16 10:22:20 +0100    2019-05-16 12:33:02 +0100  waiting_response  incoming  
4567765  status_update  2019-05-16 12:33:02 +0100  waiting_response  2019-05-16 12:33:02 +0100  waiting_response   
4718028  response  2019-06-13 23:51:23 +0100    2019-06-21 10:31:04 +0100  successful  incoming  
4763776  status_update  2019-06-21 10:31:04 +0100  successful  2019-06-21 10:31:04 +0100  successful   
5385956  edit  2019-09-22 03:47:01 +0100         
5385957  edit  2019-09-22 03:47:01 +0100         
5385958  edit  2019-09-22 03:47:01 +0100         
5385959  edit  2019-09-22 03:47:01 +0100         
5385960  edit  2019-09-22 03:47:01 +0100         
7138844  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         
7138845  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         
7138846  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         
7138847  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         
7138848  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         
7138849  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         
7138850  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         
7138851  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         
7138852  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         
7138853  edit  2020-06-22 03:48:42 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.