Manylion cais “Request on increase of money transferred to civilians and banks particularly the Royal Bank of Canada to Localities within 70 miles of Norfolk

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3352062  sent  2018-07-24 22:54:56 +0100  waiting_response  2018-07-24 22:54:56 +0100  waiting_response  outgoing  
3358363  response  2018-07-26 10:56:59 +0100    2019-06-16 23:13:52 +0100  waiting_clarification  incoming  
3646969  edit  2018-10-27 03:46:16 +0100         
3646970  edit  2018-10-27 03:46:16 +0100         
4735666  status_update  2019-06-16 23:13:52 +0100  waiting_clarification  2019-06-16 23:13:52 +0100  waiting_clarification   
7099915  edit  2020-06-17 03:48:23 +0100         
7099916  edit  2020-06-17 03:48:23 +0100         
7099917  edit  2020-06-17 03:48:23 +0100         
7099918  edit  2020-06-17 03:48:23 +0100         
7099919  edit  2020-06-17 03:48:23 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.