Manylion cais “Request Information regarding Council Vehicle Fleet and Maintenance of Vehicles

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2702163  sent  2018-01-15 11:34:07 +0000  waiting_response  2018-01-15 11:34:07 +0000  waiting_response  outgoing  
2702348  response  2018-01-15 12:22:37 +0000    2018-01-18 08:30:36 +0000  waiting_response  incoming  
2707820  status_update  2018-01-18 08:30:36 +0000  waiting_response  2018-01-18 08:30:36 +0000  waiting_response   
2719934  response  2018-01-26 13:21:37 +0000    2018-02-06 15:29:42 +0000  successful  incoming  
2736394  status_update  2018-02-06 15:29:42 +0000  successful  2018-02-06 15:29:42 +0000  successful   
3021505  edit  2018-05-07 03:45:51 +0100         
3021506  edit  2018-05-07 03:45:51 +0100         
3021507  edit  2018-05-07 03:45:51 +0100         
3021508  edit  2018-05-07 03:45:51 +0100         
3021509  edit  2018-05-07 03:45:51 +0100         
4034505  edit  2019-02-07 03:47:25 +0000         
4034506  edit  2019-02-07 03:47:25 +0000         
4034507  edit  2019-02-07 03:47:25 +0000         
4034508  edit  2019-02-07 03:47:25 +0000         
4034509  edit  2019-02-07 03:47:25 +0000         
4034510  edit  2019-02-07 03:47:26 +0000         
4034511  edit  2019-02-07 03:47:26 +0000         
4034512  edit  2019-02-07 03:47:26 +0000         
4034513  edit  2019-02-07 03:47:26 +0000         
4034514  edit  2019-02-07 03:47:26 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.